Library opening hours in August

The library follows summer opening hours 7.8-25.8: Mon-Thu 9am-5pm, Fri 9am-4pm.

On Wed 16.8 the library opens at 10am, due to a staff meeting.

Summer loan period 5.6-4.9. Renew your loans through http://arcada.finna.fi

Normal opening hours from 28.8: Mon, Tue, Thu 9am-5pm, Wed 10am-6pm, Fri 9am-4pm

Remember to register for this academic year

Students are, by law, required to register for each academic year (Polytechnics Act 29 §). At Arcada, registration for the academic year shall be made here on Sepetmber 15th 2017 at the latest.

Kom ihåg att göra läsårsanmälan

Enligt lag ska yrkeshögskolornas studenter varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande (Yrkeshögskolelagen 29 §). Läsårsanmälan till Arcada ska göras här senast 15.9.2017.