Information regarding guidelines and visiting hours at Student Affairs

To avoid queues and spreading of the virus we hope that you will follow these guidelines:

-Please use the HSL app for purchasing discounted tickets when using public transport. If you do not have banking codes or if you use the plastic card and do not have a student card, you may collect the HSL discount form from D2. 

-Please use the digital student card to get lunch at a discounted price. If you do not have a student card you may fill out the KELA meal subsidy card and get it stamped. 

-Discount forms for VR and Matkahuolto can also be collected from D2.

Information om Studieärendens riktlinjer och mottagningstider

För att undvika köer och för att minska på smittspridning önskar vi att ni följer följande riktlinjer:

-Använd HSL-appen för att få studierabatt på periodbiljetterna då du åker kollektivt. Om du inte har nätbankskoder eller om du vill använda plastkortet och inte har ett studiekort kan du avhämta en HRT-rabattblankett och få den stämplad. 

-Använd gärna det digitala studiekortet för att få billigare lunch. Om du inte har ett studiekort kan du fylla i FPA:s måltidsstödskort och få det stämplat. 

Library services in August

The library is open for students when the campus is open (Mon-Fri 8-16). During these hours it is possible to use the library space and borrow or return books through the machines for lending and returning. In August the library customer service is available Mon-Fri 10-15. You can then get help with finding material or learn how to use the library's e-resources. You can also contact us by e-mail library@arcada.fi, phone 0294 282 690 or via Twitter: @ArcadaLibrary.