Efficient Job-seeking

Are you looking for a job or work placement? Are you familiar with the ins and outs of finding employment in Finland, how to prepare for an interview and what to consider when writing a resume?

Videos, about efficient job seeking, were produced by first-year students in media culture (MK16) during their course Introduction to media production, on a request from the Communications department at Arcada.

Effektiv jobbsökning

Söker du t.ex. praktikplats eller sommarjobb? Vet du hur du ska förbereda dig inför en intervju eller vad som bör stå med i ett CV?

Nu har du chansen att få svar på alla de här frågorna, och många andra därtill. Första årets studenter inom mediekultur, MK16, har producerat filmklipp om jobbsökning inom kursen Introduktion till medieproduktion på uppdrag av kommunikationsenheten. Du får lära dig bl.a. om hur du gör en mind map, om hur du kommunicerar, om klädkoder eller vad som är bra attityd gällande jobbsökning. Här lär du dig hur du söker jobb effektivt!

New rooms for Arcada Student Services in C3

During October our Admissions Office and Arcadas International Office have moved to new rooms in the C3-block. From now on you'll find the International Office in room C353 and our Admissions Office in room C351. In the rooms to the left in the corridor you'll find our study advisor, study counsellor and study psychologist. Also Arcadas communications department (room C352), Arcadas head legal counsellor and HR-department have moved in, in the C3-block. All rooms have new signs to help you find the right services the block. 

Welcome to C3!

Nya arbetsrum för studieservice i C3

Under oktober har antagningsservice och Arcadas internationella enhet fått nya utrymmen i C3-korridoren. Numera hittar du den internationella enheten i rum C353 och vår antagningsservice i C351. I arbetsrummen på vänster sida i korridoren hittar du studierådgivaren, studiepsykologen och studievägledaren.

Likaså hittar du numera också Arcadas kommunikationsenhet (rum C352) samt Arcadas chefsjurist och HR-enhet i C3-blocket. Samtliga utrymmen har utrustats med nya skyltar som hjälper dig hitta rätt.Välkommen!