Efficient Job-seeking

Are you looking for a job or work placement? Are you familiar with the ins and outs of finding employment in Finland, how to prepare for an interview and what to consider when writing a resume?

Videos, about efficient job seeking, were produced by first-year students in media culture (MK16) during their course Introduction to media production, on a request from the Communications department at Arcada.

Effektiv jobbsökning

Söker du t.ex. praktikplats eller sommarjobb? Vet du hur du ska förbereda dig inför en intervju eller vad som bör stå med i ett CV?

Nu har du chansen att få svar på alla de här frågorna, och många andra därtill. Första årets studenter inom mediekultur, MK16, har producerat filmklipp om jobbsökning inom kursen Introduktion till medieproduktion på uppdrag av kommunikationsenheten. Du får lära dig bl.a. om hur du gör en mind map, om hur du kommunicerar, om klädkoder eller vad som är bra attityd gällande jobbsökning. Här lär du dig hur du söker jobb effektivt!

Interested in studying abroad spring 2016?

To study abroad is enriching for you as a student on both a professional and personal level. The experiences gained opens new doors and opportunities. Students at Arcada have different options when it comes to going abroad and conducting part of their studies overseas.

We will organize an information session for those interested in applying for student exchange for the spring 2016 were we go through the application process. The sessions will be held on:

Vill du åka på utbyte våren 2016?

På Arcada har du fina möjligheter att studera utomlands som en del av dina studier, eftersom Arcada har ett nittiotal partnerhögskolor runt om i världen. För de som är intresserade av att åka på utbyte under våren 2016 ordnas följande infotillfällen där vi går igenom ansökningsprocessen:

  • 3.9.2015 kl. 15.15-17 i D4106
  • 8.9.2015 kl. 14-16 i D4107-08

Infotillfällena är identiska så välj det datum som passar dig bäst. Tillfället är obligatoriskt om du söker till en Arcada partnerhögskola!