WWF-rapporten om ryggradsdjurens tillbakagång

Överkonsumtionen av naturresurser och förändringar i markanvändningen står för två tredjedelar av ryggradsdjurens tillbakagång. Dags för oss att börja reagera!

Världen har förlorat 60 procent av ryggradsdjuren på mindre än 50 år. Och människans ekologiska fotavtryck har ökat med 190 procent på 50 år.

Läs mera:

HBL

WWF

 

Help the restaurant Arcada to reduce food waste!

Between Mondays and Thursdays at 2.15pm-2.30pm you have the possibility to buy ‘lunch of the day’ as take away, 750g box costs 3€.

Please bring your own box to save the nature at the same time.