Arcada opens campus gradually 

According to the government’s decision, the universities will open their campuses starting 14.5. Arcada will carry out the re-opening in phases and the spring semester will be completed online. The staff will follow the government’s recommendation of continued remote working. Please read the guidelines for each phase below. 

The planned phases and guidelines will be adjusted if necessary if new national restrictions or instructions are given. Compass Group that runs our student restaurant will not open until mid August. 

Arcada öppnar campus steg för steg 

Enligt regeringens beslut ska högskolorna öppna sina campus från och med 14.5. På Arcada återupptar vi verksamheten på campus i faser och följer regeringens rekommendationer. Vårterminens undervisning slutförs som distansundervisning och personalen fortsätter att jobba på distans. Läs bestämmelserna för varje fas här nedan. 

De planerade faserna och principerna justeras vid behov ifall nya nationella restriktioner införs eller anvisningar ges. Compass Group, som sköter vår studentrestaurang, öppnar inte förrän i augusti. 

Rector's summer greeting

Dear students,

At the end of this challenging academic year, I would like to extend a warm thank you to all of you for your humanity, endurance and flexibility. I hope you feel proud and happy that you have completed another academic year and a semester where you have really surpassed yourself. I wish you all a really happy summer, and congratulations to everyone who graduated this spring!

Rector Mona Forsskåhl

 

See the entire Rector's Greeting in the video below.

Sommarhälsning från rektorn

Bästa studenter,

Så här i slutet av ett utmanande läsår vill jag rikta ett varmt tack till er alla för er medmänsklighet, uthållighet och flexibilitet. Jag hoppas ni själva också känner er stolta och glada för att ni har ännu ett studieår och en termin där ni verkligen har överträffat er själva bakom er. Låt mig önska er alla en riktigt glad sommar, och ett stort grattis till alla som tagit sin examen under våren!

Rektor Mona Forsskåhl

 

Se hela rektorns sommarhälsning i videon nedan.