Have you participated in an internship abroad in 2019?

Have you done your internship abroad in 2019 or just started it? If you answer is yes, go to https://start.arcada.fi/en/practical-training/practical-training-abroad/register-planned-practical-training-abroad and register your internship in our mobility register. I hope to receive your registration by 15 December.

Har du varit på praktik utomlands 2019?

Har du gjort din praktik utomlands 2019 eller nyss påbörjat den? Gå i sådana fall in och registrera din praktik i vårt mobilitetsregister här https://start.arcada.fi/sv/praktik/praktik-utomlands/registrera-planerad-utlandspraktik ifall du inte gjort det redan innan praktiken. Slutför gärna registreringen senast 15.12! Du som fått Erasmusstipendium för din praktik är redan registrerad.