Du har väl besvarat enkäten om distansstudier?

Besvara vår enkät och delta i utlottningen av ett 50€ presentkort till Wolt! Enkäten stängs den 28.12.2020 kl. 9.00.

Bästa student,
För att ta vara på studenternas och personalens erfarenheter av distansstudier och -arbete genomförde Arcada en webbaserad enkät i våras. TACK till alla dem som svarade då!

Hösten har inneburit distansstudier och en massa osäkerhet, och av den anledningen kommer vi nu att följa upp vårens enkät. Vi vill få en bättre uppfattning om:

Cycling as a New Year's resolution? Join the Winter Kilometer Race 2021!

Arcada is joining the national ”Winter Kilometer Race 2021” ("Talvikilometrikisa"as a continuation of the bike race we had last summer and the walking race we participated in in the autumn. In this playful exercise campaign, Arcada's team collects kilometers together and competes with other organizations in Finland during the period 1. 1.-28. 2.2021. You can register everything you’ve cycled during the day!

Here's how to join Arcada's team:

Cykling som ett nyårslöfte? Kom med i Vinterkilometerkampen 2021

Arcada är med i nationella ”Vinterkilometerkampen 2021” (Talvikilometrikisa"som en fortsättning på cykelkampen vi hade i somras och promenadkampen vi deltog i på hösten. I denna motionskampanj samlar Arcadas lag in kilometrar tillsammans och tävlar skojfullt mot andra organisationer i Finland under tiden 1.1.-28.2.2021. Du kan skriva in allt du cyklat under dagarna!

Så här kommer du med i Arcadas lag: