All work-practise reservations through Jobiili are restored

The new national system for work-practise reservations, Jobiili, went online yesterday 6.11.2017 for students within the field of healthcare. But unfortunately there was an unexpeted error during the night. All reservations that were made before the problem occured have now been restored by using a back-up copy. In other words – no reservations have disappered.

The operator has now taken the system offline, and it will not be accessible while the system is assessed. 

Students that are affected by Jobiili's unfortunate error will be informaed by Arcada by e-mail.

 

Alla praktikbokningar på Jobiili är återställda

I det nya nationella praktikbokningssystemet Jobiili, som öppnades igår 6.11.2017 för studenter inom sjuk- och hälsovårdsbranschen, uppstod ett överraskande problem under morgonnatten. Alla bokningar som gjorts före problemet uppstod har nu återställts med hjälp av en säkerhetskopia, dvs. bokningarna har inte försvunnit.

Leverantören har stängt ner systemet och håller det stängt under utredningsarbetet som fortsätter.

Studenter som berörs av Jobiili informeras av Arcadas kontaktpersoner per e-post.

Thank you for having taken part in the Green Office Consumer Habit questionnaire!

This year totally 144 students and staff (compared to 92 people last year) answered the WWF’s Consumer Habit questionnaire. After a few weeks we’ll get the result and we’ll get to know how good we are at saving the carbon dioxide emission and Arcada's ecological footprint.

Congratulations to the winner, who has been notified. A lovely Kånken backpack will be delivered shortly!

Tack för du deltog i Green Office konsumtionsbarometer!

I år svarade hela 144 studenter och personal (jmf med ifjol 92 personer) på WWFs konsumtionsbarometer. Resultat kommer om några veckor, då får vi veta hur bra vi är på att spara koldioxidutsläppet och högskolans ekologiska fotspår.

Stort Grattis till vinnaren, som redan har meddelats. En ljuvlig Kånken ryggsäck levereras inom kort!