Get to know the Arcada library staff!

BEATRICE WALLMAN, Library Assistant

I do customer service at the library information desk. I help you with borrowing and returning books as well as finding books on the library shelves. If you need a library card I also help you with that.

 

TOMAS RÖNN, System Designer

I’m responsible for the maintenance and development of the library IT systems at Arcada. Next year we’ll change our integrated library system to a new open source solution, which is an interesting challenge.

 

WWF-rapporten om ryggradsdjurens tillbakagång

Överkonsumtionen av naturresurser och förändringar i markanvändningen står för två tredjedelar av ryggradsdjurens tillbakagång. Dags för oss att börja reagera!

Världen har förlorat 60 procent av ryggradsdjuren på mindre än 50 år. Och människans ekologiska fotavtryck har ökat med 190 procent på 50 år.

Läs mera:

HBL

WWF