Food wasted campaign 10.-16.9.2018

We are reminding you about the huge amount of food beeing thrown away. Please read more here (in Finnish)

Reducing food wastage would ease the burden on resources as the world attempts to meet future demand.

 

Svinnkampanj 10.-16.9.2018

Spillveckan pågår som bäst och kampanjen uppmanar alla att ta en extra funderare kring matsvinnet. 

Här finns mera information (på finska) om matsvinnet.

 

How does IT support your learning?

Digitalization is part of Arcada’s strategy, but there are still lots of questions around digitalization. In order to get more information about what our teachers and students expect from digitalization, Arcada is participating in the global ECAR Survey.

Information collected through this survey will provide us with a picture of how Arcada's users expect our IT services to support learning and teaching. The material will provide us the possibility to compare Arcada on a national and a global level but also over time, since we participated in 2017.

Hur stöder IT dina studier?

Digitalisering är en del av Arcadas strategi, men det finns fortfarande många frågor kring digitalisering. För att få mer information om vad våra lärare och studenter förväntar sig av digitalisering, deltar Arcada i år i den globala ECAR-studien.

Information som vi samlar in genom denna undersökning ger oss en bild av hur Arcadas användare förväntar sig att våra IT-tjänster skall stöda studier och undervisning. Genom materialet kan vi jämföra Arcada på nationell och global nivå, men även över tid eftersom vi deltog i studien 2017.