Two New Departments

Starting this autumn, Arcada has two new departments. The new departments are responsible for health and welfare, and healthcare respectively. For you as a student, this will not mean any major change in your daily life as cooperation between the departments will be close. Some courses will continue to be included in the programmes and selected across the department boundaries.

Två nya institutioner

Från och med den här hösten har Arcada två nya institutioner. De nya institutionerna ansvarar för utbildningsområdena vård respektive hälsa och välfärd. För dig som student kommer det här inte att betyda någon större förändring i vardagen eftersom samarbetet mellan institutionerna kommer att vara nära. En del kurser kommer också i fortsättningen att ingå utbildningarna och kunna väljas över institutionsgränserna.

Visit one of Finland’s biggest Reuse Centre in Nihtisilta 18.4 at 9.30-11

During our visit (mostly in Finnish) we’ll have a chance to see different workshops. For example old bikes, furniture or electronical equipment are fixed, get new shapes or usage.

The Reuse Centre transforms over 4 million old products into new products. Over 50 million kg natural resources are saved every year.

Read more about the Reuse Centre 

Please sign up for the visit here (Max participants 15 persons)

Besök ett av Finlands största återvinningsvaruhus i Knektbron / Nihtisilta 18.4 kl. 9.30-11

Under rundvandringen (på finska) har vi möjlighet att bekanta oss med olika verkstäder, se hur bl.a. cyklar, möbler och elektronikutrustning restaureras. Vi får också se Plan B:s (Återvinningscentralens egen kollektion) nya produkter, som skapats genom att man återvunnit material.

Vi får en inblick i hur 4 miljoner saker årligen får en chans att återanvändas och hur Återvinningscentralen sparar 50 miljoner kg naturresurser varje år.