Krisjouren för unga presenterar sig

Krisjouren för unga, som är en del av HelsingforsMission, erbjuder gratis och anonymt samtalsstöd för 12-29 åriga unga, unga vuxna samt deras familjer.

Krisjouren för unga har funnits sedan år 2004 och är idag en enhet med fyra stycken heltidsanställda krisarbetare som ger samtalsstöd på svenska. Samtalsstöden kan vara individuella eller i gruppform.

Remember to update your contact information

It is important that your contact and personal information in ASTA is updated and correct. You can change your contact information here

Please carefully check that the following information: