Win a Kånken backpack, please fill in the Green Office Consumer habit questionnaire before 31.3

Arcada has a Green Office Certificate and we want to take responsibility for the environment. Please answer WWF's Consumer Habit Questionnaire latest by March 31, 2020 (either in Finnish or English).

You’ll get tips and suggestions on how to improve your habits and at the end of the questionnaire you also get some feedback. If you fill in your email address you will be able to get a Kånken backpack.

Vinn en Kånken ryggsäck och svara på Green Office konsumtionsbarometer före 31.3

Fyll i WWF:s konsumtionsbarometern senast den 31.3.2020 (finns på finska och engelska).

Kolla hur bra du sparar på koldioxidutsläppet och högskolans ekologiska fotspår. Du får bra tips under varje fråga och i slutet av enkäten får du feedback. Arcada har Green Office certifikat och i.o.m. det fyller vi i WWF:s konsumtionsbarometer.

Fyll i din epostadress och du kan vinna en Kånken ryggsäck.

Study counceling and guidance available online

Despite the campus being closed you still have access to different forms of support for your studies. You should shortly (if you haven't already) receive instructions from your lecturers on how your courses will process online.

As always, you are more than welcome to contact your amanuensis in study-related questions.  

Vägledning och stöd erbjuds även på distans

Trots att Arcada-huset är stängt har alla studenter fortfarande tillgång till stöd för studierna. Du borde inom kort få anvisningar av dina examinatorer om hur studierna på distans utformar sig. Precis som vanligt så kan du alltid vara i kontakt med din amanuens gällande studierelaterade frågor.   

Arcadas vägledare erbjuder också nu individuellt samtalsstöd och vägledning för alla studenter kring exempelvis: