International Affairs team presents themselves

International Affairs at Arcada supports the mobility of students, teachers and researchers.

Kátia Torres Airava is teamleader and works with outgoing students, staff and partner agreements. Kátia is also Arcada’s Move On coordinator.

Annika Keskinen works as Erasmus coordinator, with outgoing students and outgoing Erasmus mobility for staff. Elina Mustasilta de Menezes Falcao is on maternity leave.

Internationella ärenden presenterar sig

Internationella ärenden hjälper studenter och personal med de praktiska arrangemangen kring student- och personalmobilitet. Internationella ärenden samarbetar med utbildningarna och våra internationella partners för att skapa intressanta utbytesmöjligheter runt om i världen för Arcadas studenter.

Kátia Torres Airava är teamledare och sköter utgående studentutbyte, personalutbyte och partneravtal. Kátia fungerar också som Arcadas MoveOn koordinator.

Visit one of Finland’s biggest Reuse Centre in Nihtisilta 18.4 at 9.30-11

During our visit (mostly in Finnish) we’ll have a chance to see different workshops. For example old bikes, furniture or electronical equipment are fixed, get new shapes or usage.

The Reuse Centre transforms over 4 million old products into new products. Over 50 million kg natural resources are saved every year.

Read more about the Reuse Centre 

Please sign up for the visit here (Max participants 15 persons)

Besök ett av Finlands största återvinningsvaruhus i Knektbron / Nihtisilta 18.4 kl. 9.30-11

Under rundvandringen (på finska) har vi möjlighet att bekanta oss med olika verkstäder, se hur bl.a. cyklar, möbler och elektronikutrustning restaureras. Vi får också se Plan B:s (Återvinningscentralens egen kollektion) nya produkter, som skapats genom att man återvunnit material.

Vi får en inblick i hur 4 miljoner saker årligen får en chans att återanvändas och hur Återvinningscentralen sparar 50 miljoner kg naturresurser varje år.