The tools that make your study life easier! 

Did you know that it is now possible to have all the most important study tools in your phone? By downloading the following four applications you have the opportunity to do everything from checking your e-mail and this week's lunch menu to communicating with other students and registering for courses. 

Verktygen som gör din studievardag enklare! 

Visste du att du nu kan samla alla de viktigaste studieverktygen i din telefon? Genom att ladda ner följande fyra applikationer har du möjlighet att göra allt från att kolla din e-post och veckans lunchlistor till att kommunicera med dina studiekompisar och anmäla dig till kurser.