Arcada participates in Earth Hour 24.3 – together for our planet!

Switch off the lights on Saturday and take action for our planet and nature!

Participate in Earth Hour this Saturday 24 March 2018 at 20.30-21.30, naturally Arcada will join. Arcada will turn off the lights, please join us wherever you are!

We will organize a pop-up event to promote Earth Hour on Friday 23 March at 11.30 outside restaurant Arcada.

Arcada deltar i Earth Hour 24.3 – tillsammans för planeten!

Släck lamporna på lördag och uppmärksamma klimatet! Earth Hour 2018 ordnas lördagen 24 mars kl. 20.30-21.30 och Arcada är självklart med. Vi släcker lamporna i Arcadahuset och vill även uppmuntra studenter och personal att göra samma!

Temat för Earth Hour är i år världens största middag med levande ljus, där klimatvänlig mat står i fokus, recept kan du hitta här.

Green Office Consumer Habit result and other tips

We have received the result for WWF’s Green Office Consumer Habit Questionnaire. In March 90 persons answered WWF’s Consumer Habit Questionnaire. This year we had an even better result than last year. This year both students and our staff had the possibility to answer and analyse their consumer habits.

Green Office konsumtionsbarometarens resultat och andra tips

WWFs konsumtionsbarometarens svarsprocent och resultat har kommit. I mars svarade 90 personer på WWF:s konsumtionsbarometare. Svarsprocenten var bättre än förra året, och nytt för i år var att både studenter och personal fick svara på enkäten och fundera på hur man kan förebygga ett hållbarare konsumentbeteende.

Green Office informs

Arcada saves energy and produces energy

Arcada Nova has installed sensor lights in the toilets to save energy. Our solar panels will also start working more efficiently now when snow is gone and sun is here. Later in the spring we’ll have a measuring device to show how much we are producing energy.