Attention new students! How do you view knowledge?

Arcada is constantly striving to develop our education and teaching. That is why we have the research project Knowledge and learning in the post-digital, where we conduct research for example about how our students view knowledge and learning and how they use IT and different media.

If You have started studying this autumn, You will have received a personal invitation by e-mail to participate in the survey Me, My knowledge and Media 2020. The invitation contains a unique link to Your personal survey form, so therefore You should not share the link with anyone.

Hallå Du som är ny! Hur ser du på kunskap?

Vi på Arcada strävar efter att ständigt utveckla vår utbildning och undervisning. Därför har vi forskningsprojektet Kunskap och lärande i det postdigitala, där vi bl.a. forskar i hur våra studenter ser på kunskap och lärande och hur de använder IT och olika medier.

Du som börjat studera i höst har fått en personlig inbjudan per e-post att delta i enkäten Jag, min kunskap och medier 2020. Inbjudan innehåller en unik länk till ditt personliga enkätformulär, så därför skall du inte dela länken med någon.