Time to vote for our new library card!

The design competition has reached its next phase as the jury has selected the final four entrys. Now we need your help in deciding on which one of these will be Arcada's new library card. You can cast your vote till 16.12. A big thanks to all of those who were engaged in the competition!

Voting is now closed.

Below you can find the jury's comments on the final four.

A – The green color reflects the library’s existing choice of colour in a positive way. The design’s arrangement makes a good flow.

Dags att rösta fram vårt nya bibliotekskort!

Designtävlingens jury har valt fram fyra finalister av alla inlämnade bidrag och nu behöver vi din hjälp för att avgöra vilken av dessa kommer att bli Arcadas nya bibliotekskort. Omröstningen pågår till 16.12. Ett stort tack ännu åt alla som engagerade sig i tävlingen!

Röstningstiden har gått ut.

Nedan hittas juryns kommentarer till de fyra finalisterna.

A – Den gröna färgen speglar på ett positivt sätt bibliotekets befintliga färgval och formationen ger ett behagligt flyt till designen.

Welcome to the graduation ceremony 20.1.2017!

The graduation ceremony for graduated during autumn 2016 is held on Friday January 20th at 13.00 on the big square.

All graduates are welcomed to the stage to receive an alumni diploma and congratulations by the Rector and the Head of department. After the ceremony all graduates, staff and guests join in a toast for our newest alumni on the chat square.

The registration for graduates is now open! R.S.V.P to the graduation ceremony by Friday 13th of January. You’ll receive more information closer to the ceremony.

Välkommen på examensceremoni 20.1.2017!

Examensceremonin för utexaminerade under höstterminen 2016 ordnas fredagen 20 januari klockan 13.00 på stora torget på Arcada.

Vid examensceremonin kallas våra examinander fram för att motta ett alumndiplom och gratulationer från institutionens prefekt samt rektor. Efter ceremonin samlas nyblivna alumner, personal och gäster till en skål på chattorget.

Anmälan till examensceremonin har nu öppnat. Anmäl dig senast fredagen 13.1.2017. Du får mer information per mejl när ceremonin närmar sig.