Welcome to Arcada´s Lucia-event

Arcada's annual Lucia parade gathers students, staff and pensioners to a traditional Lucia celebration with mulled wine and gingerbreads. This years lucia event, which is a celebration of light, will be held Tuesday 13 December starting at 8.30 in the Arcada building (Big Square). The music during the event is performed by Arcadas own choir Arkören under the lead of Denise Villikka.

 

Hjärnan - minnet och sinnet, välkommen på prat!

Hjärnan – ett mysterium och samtidigt ett av naturens mest fulländade verk. En grå klump mellan dina öron som formar dina tankar, skapar dina känslor, lagrar dina minnen. Under två timmar pratar vi hjärna ur vetenskaplig och populärvetenskaplig synvinkel på ett underhållande sätt.

ProgramMingel, musik och smoothie 

Hjärnan - en kort film om stress?Hur påverkas hjärnan av stress och vad händer helt fysiskt i hjärnan då den utsätts för långvarig stress? 

All the Nelli Portals in Finland will be closed down at the end of this year, and Arken will be replaced by Arcada Finna

From now on, the best way to find e-resources is through the Libguides.

Our new Arken is called Arcada Finna. It will replace the current library catalogue Arken.

Please, check them both already now!

You will get tuition in the new search systems as a part of your curriculum.

If you have any questions, feel free to contact the library!

Arcada Finna is a part of the national information service Finna.

FUI-dagen 14.4.2016

FUI-dagen ordnas torsdagen den 14 april på Arcada. Under dagen presenteras aktuella forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt för studenter och medarbetare.

Program:

10.15-12.30 Projektpresentationer i stora auditoriet. Moderator: forskningsledare Jukka Surakka.

12.30-14.00: Posterpresentationer av studerande som arbetar med examensarbeten inom pågående FUI-projekt.

The winner of the design competition is...

The library card design competition finally has its winner. Both students and staff at Arcada have voted for their favourite contribution to win.

Among a total of 177 votes the winning design got 56 votes. The designer behind the card is the first year online media student Maria Bussman.

Congratulations to Maria and a warm THANK YOU to all who participated in the competition!