My Future Work 2020

Arcada student, are you looking for valuable working life contacts? Do you feel the need to sharpen your CV? Would you like to get a huge dosage of inspiration from successful entrepreneurs? If you answered yes to any of these questions, get ready to kick off the new year with Arcada’s biggest networking event My Future Work 2020!

My Future Work 2020 är snart här!

Arcadastudent, är du på jakt efter värdefulla arbetslivskontakter? Behöver ditt CV finslipas? Suktar du efter att bli inspirerad av framgångsrika entreprenörer? Om du svarade ja på någon av dessa frågor, kom då med och kickstarta det nya året på Arcadas största nätverksevenemang My Future Work 2020!

Have you participated in an internship abroad in 2019?

Have you done your internship abroad in 2019 or just started it? If you answer is yes, go to https://start.arcada.fi/en/practical-training/practical-training-abroad/register-planned-practical-training-abroad and register your internship in our mobility register. I hope to receive your registration by 15 December.

Har du varit på praktik utomlands 2019?

Har du gjort din praktik utomlands 2019 eller nyss påbörjat den? Gå i sådana fall in och registrera din praktik i vårt mobilitetsregister här https://start.arcada.fi/sv/praktik/praktik-utomlands/registrera-planerad-utlandspraktik ifall du inte gjort det redan innan praktiken. Slutför gärna registreringen senast 15.12! Du som fått Erasmusstipendium för din praktik är redan registrerad.