Coronavirus Up-date: Arcada Calls Home All Students on Exchange

As of today, Arcada has called home all students who are on exchange within the framework of our exchange programme. Each student is contacted individually.

Students who are independently on exchange (so called free-movers) are strongly encouraged to return to Finland.

We also remind all students that if you have been abroad during the last 14 days you are to study from home and not visit campus.

Uppdatering om coronaviruset: Arcada kallar hem alla från studentutbyte

Arcada har idag kallat hem samtliga studenter som befinner sig på utbyte inom ramen för Arcadas utbytesprogram. Studenterna har kontaktats individuellt.

Studenter som åkt självständigt på utbyte (s.k. free-movers) och praktik utomlands uppmanas att återvända till Finland.

Vi påminner om att du som varit utomlands under de senaste 14 dygnen ska studera hemifrån och inte under några omständigheter besöka campus.