The registration for the graduation ceremony 24.1.2020 has been opened

The registration for the graduation ceremony at Arcada for you who have graduated or will graduate in autumn 2019 has been opened!

The graduation ceremony takes place on Friday January 24th 2020 at 15.00. No degree certificates are handed out during the graduation ceremony, but all graduates are given roses, an alumni diploma and are personally congratulated by the Rector and your Head of Department. After the ceremony everybody joins in a toast for our newest alumni.

Anmälan till examensceremonin 24.1.2020 har öppnat

Anmälan till Arcadas examensceremoni för dig som tagit eller tar din examen hösten 2019 har öppnat!

Examensceremoni ordnas fredagen den 24 januari kl. 15. Varje examinand kallas under ceremonin fram för att motta sitt alumndiplom, en ros och gratulationer från vår rektor och respektive prefekt. Efteråt höjer vi tillsammans en skål för våra nya alumner.

Don't miss out: My Future Work Tuesday 14.1.2020!

Arcada student, are you looking for valuable working life contacts? Do you feel the need to sharpen your CV? Would you like to get a huge dosage of inspiration from successful entrepreneurs? If you answered yes to any of these questions, get ready to kick off the new year with Arcada’s biggest networking event My Future Work 2020!

Missa inte: My Future Work tisdag 14.1.2020!

Arcadastudent, är du på jakt efter värdefulla arbetslivskontakter? Behöver ditt CV finslipas? Suktar du efter att bli inspirerad av framgångsrika entreprenörer? Om du svarade ja på någon av dessa frågor, kom då med och kickstarta det nya året på Arcadas största nätverksevenemang My Future Work 2020!