Arcadas stöd och service på distans

Trots att campus håller stängt erbjuds mycket stöd och service på distans för dig som studerar vid Arcada. Ta gärna kontakt med låg tröskel, antingen om du behöver hjälp med något i studierna, om du har praktiska problem eller om du upplever t.ex. oro eller ångest. Här nedan följer en sammanfattning av de tjänster Arcada erbjuder på distans. Vet du inte vart du ska vända dig? Kontakta communications@arcada.fi så guidar vi dig till rätt tjänst.

Information regarding guidelines and visiting hours at Student Affairs

To avoid queues and spreading of the virus we hope that you will follow these guidelines:

-Please use the HSL app for purchasing discounted tickets when using public transport. If you do not have banking codes or if you use the plastic card and do not have a student card, you may collect the HSL discount form from D2. 

-Please use the digital student card to get lunch at a discounted price. If you do not have a student card you may fill out the KELA meal subsidy card and get it stamped. 

-Discount forms for VR and Matkahuolto can also be collected from D2.

Information om Studieärendens riktlinjer och mottagningstider

För att undvika köer och för att minska på smittspridning önskar vi att ni följer följande riktlinjer:

-Använd HSL-appen för att få studierabatt på periodbiljetterna då du åker kollektivt. Om du inte har nätbankskoder eller om du vill använda plastkortet och inte har ett studiekort kan du avhämta en HRT-rabattblankett och få den stämplad. 

-Använd gärna det digitala studiekortet för att få billigare lunch. Om du inte har ett studiekort kan du fylla i FPA:s måltidsstödskort och få det stämplat. 

Join Arcada's first network of international student ambassadors!

Ahoy, international student! Did you know that Arcada is launching its first network of international student ambassadors? Yep, you heard us!

Are you proud to be an Arcada student? Would you like to share your experiences of studying in Finland? Are you eager to spread the word about Arcada to future international students? Then read on – you might be our next international student ambassador!