Zoom

Zoom används på Arcada för distanslärande och inspelning av lektion.
Personal och studenter kommer åt servicen via arcada.zoom.us