Thesis Forum

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Alla institutioner ordnar egna Thesis forum presentationstillfällen och du är välkommen att delta i alla.