Web and mobile services

The Arcada App - Tuudo

Tuudo is an app that will make your life as student at ARcada a lot easier. Through the app you can:

Webb- och mobiltjänster

Arcada-appen - Tuudo

Tuudo är en mobilapplikationen vars syfte är att underlätta studenternas studievardag. I Tuudo kan du: