The Arcada hall

The Arcada hall is located on campus right behind the Prakticum-building (seen from Arcadas main entrance). The sports facilities consist of a modern gym, a test lab and a sports hall for ball games and gymnastics.

Arcadahallen

Arcadahallen är en topputrustad idrottshall byggd på fem våningar av studentbostäder.

Arbetets omfattning

Examensarbetets omfattning är 15 sp självständigt arbete. Detta kan utgöra en del av ett större utredningsarbete eller projekt, så att samarbetet både inom och mellan institutionerna fördjupas och utvecklas.