Texthantering, språk och skrivande

Kom och få stöd för ditt skrivande (examensarbete, längre rapporter och övningsarbeten) under själva skrivprocessen! Sök upp oss medan du jobbar med texten! Vi har inte möjlighet till språkgranskning i efterhand.

Language studies

Language and communication skills courses at Arcada are provided by lecturers in

Maturity examination

The aim of the maturity test is to show mastery of your research topic as well as your linguistic maturity.