Film and Media (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Medianom (YH); equivalent to Bachelor of Culture and Arts
Level of qualification: 1st cycle

Film och media

Examensbenämning: medianom, YH
Omfattning: 240 sp, 4 år
Utbildningsansvarig: Fred Nordström

Library

Arcada’s library, located in block C2, offers library and information services for Arcada’s students and staff.

Biblioteket

Arcadas bibliotek i block C2 erbjuder biblioteks- och informationstjänster för Arcadas studenter och personal.

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser: