Library

Arcada’s library, located in block C2, offers library and information services for Arcada’s students and staff.

Biblioteket

Arcadas bibliotek i block C2 erbjuder biblioteks- och informationstjänster för Arcadas studenter och personal.

Cor-huset

Cor-huset, som är centrum för studerandekårens verksamhet, befinner sig endast ett par hundra meter från Arcadahuset. Cor-huset invigdes år 2007 och byggdes enbart för studerande. Idag fungerar huset som bl.a.

Degree Programmes

Here you find information about all the bachelor's and master's programmes the department offers. For each programme you will find detailed information on the studies, internships and exchange studies.

Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.