Film and Media (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Medianom (YH); equivalent to Bachelor of Culture and Arts
Level of qualification: 1st cycle

Film och media

Examensbenämning: medianom, YH
Omfattning: 240 sp, 4 år
Utbildningsansvarig: Fred Nordström

Library

Arcada’s library, located in block C2, offers library and information services for Arcada’s students and staff.

Biblioteket

Arcadas bibliotek i block C2 erbjuder biblioteks- och informationstjänster för Arcadas studenter och personal.

Cor-huset

Cor-huset, som är centrum för studerandekårens verksamhet, befinner sig endast ett par hundra meter från Arcadahuset. Cor-huset invigdes år 2007 och byggdes enbart för studerande. Idag fungerar huset som bl.a.