Energi- och miljöteknik

Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Examensansvarig lektor: Kim Skön

Competencies

You achieve a degree equivalent to Bachelor of Engineering.

You gain eligibility to apply for certification e.g. for HVAC planning, supervision or as an energy expert.

Kompetenser

Du får en yrkeshögskoleexamen och blir Ingenjör (YH).

Du får behörighet att söka certifiering för t.ex. VVS-planering, arbetsledning och energiexpert.