ARBS

ARBS is used for finding course time tables, teacher time tables, available computer labs etc.

ARBS

ARBS används för att hitta tidschema för kurser, lärarnas schema, lediga datasalar mm.