WiFi (WLAN, Eduroam)

Eduroam

Studenter och personal använder trådlösa nätet eduroam. Det är en del av ett globalt utbildningsnätverk och fungerar lika i så gott som alla högskolor i Finland och internationellt.

Eduroam abroad

Since eduroam is part of a global education network, there are many eduroam access points in Finland and abroad.

ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks is a service available on-line for all Arcada users.  The service will help you to build up and manage your collection of references.