ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks is a service available on-line for all Arcada users.  The service will help you to build up and manage your collection of references.

WiFi (WLAN, Eduroam)

Eduroam

Studenter och personal använder trådlösa nätet eduroam. Det är en del av ett globalt utbildningsnätverk och fungerar lika i så gott som alla högskolor i Finland och internationellt.

Eduroam abroad

Since eduroam is part of a global education network, there are many eduroam access points in Finland and abroad.