Nursing

Qualification awarded: Bachelor of Health Care; equivalent to Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Sjukskötare (YH)
Level of qualification: 1st cycle