Proof of absence

Documents that prove the legal grounds for your absence:
  1. Service under the Conscription Act (1438/2007), Non-Military Service Act (1446/2007), or Act on Women's Voluntary Military Service (194/1995)

    Intygande av frånvaro

    Så här intygar du din frånvaro:

    Om du genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):