Department of Business Management and Analytics

Exciting opportunities, a truly international atmosphere and great connections to the business community are at the core of all degree progrtammes within business management and analytics.

Institutionen för ekonomi och affärsanalys

Spännande möjligheter, internationell atmosfär och företagskontakter genomsyrar utbildningarna på institutionen för ekonomi och affärsanalys, Vi förbereder dig för en framtida karriär med betoning på innovativa lösningar och praktiskt yrkeskunnand

Degree Programmes

Here you find information about all the bachelor's and master's programmes the department offers. For each programme you will find detailed information on the studies, internships and exchange studies.

Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

International Business Management

Qualification awarded: Master of Business Administration, equivalent to Högre yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi, Tradenom (Högre YH)
Level of qualification: 2nd cycle