My studies

Here we have collected all information about studying at Arcada. You can find anything from how to register for a course and exams to the support available to you when writing your thesis.

Mina studier

Här har vi samlat all information om dina studier.

Departments and Units

Today Arcada had five departments offering programmes on Bachelor and Master levels. As a students you can choose courses within other programmes, so make sure to have a look at everything that is on offer.

Institutioner och enheter

Arcada har idag fem institutioner som erbjuder utbildning på bachelor- och masternivå. Som student hos oss har du möjlighet att dra nytta av kurser som erbjuds också inom andra utbildningar.

Mognadsprov

Mognadsprovets huvudsakliga funktion är att låta studenten visa sin ämnesmässiga och språkliga mognad. Mognadsprovet skrivs som en essä, uppgiftsformuleringen bygger på examensarbetet du har skrivit.