Praktik

Praktik är en central del av alla utbildningar på bachelor-nivå på Arcada. Det är praktikavsnitten som gör utbildningarna unika och ger erfarenhet och praktiskt kunnande.

Confidentiality

The degree thesis is an official and public document. Parts of the degree thesis can be classified as confidential only in exceptional cases and for special reasons.

The confidentiality classification is possible in the following cases:

Maturity examination

The aim of the maturity test is to show mastery of your research topic as well as your linguistic maturity.

Praktik

Praktiken utgör en central del av utbildningen. Vi har samlat alla de blanketter du behöver för respektive praktikperiod på den här sidan. Blanketterna finns på svenska, finska och engelska.

Programmes

Here you find all programmes in English according to department. Remember to also check the general information about your department.