Confidentiality

The degree thesis is an official and public document. Parts of the degree thesis can be classified as confidential only in exceptional cases and for special reasons.

The confidentiality classification is possible in the following cases:

Urkund - plagiatkontroll

Urkund är ett system för plagiatkontroll. Examensarbetets handledare ansvarar för att examensarbetet kontrolleras i Urkund.

Maturity examination

The aim of the maturity test is to show mastery of your research topic as well as your linguistic maturity.

Praktik med minderåriga

Om det under studierna eller studierelaterad praktik ges uppgifter som i väsentlig grad förutsätter arbete bland minderåriga har yrkeshögskolan rätt att begära ett