Practical training

All Bachelor level studies at a University of Applied Sciences also contains practical training.

Evaluation criteria for the final thesis project

The evaluation of the thesis is done by the assessor along with the supervisor. The assessor writes a statement that is a complete examination of the thesis. The statement is also signed by the supervisor.

Bedömningsgrunder

Bedömningen av examensarbetet görs av granskaren tillsammans med handledaren. Granskaren skriver ett utlåtande som är en helhetsgranskning av examensarbetet. Utlåtandet undertecknas också av handledaren.