Studiernas struktur

Utbildningen är periodbundet, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången.

Competencies

After completing the studies you will have the following competences:

Competencies

The degree programme is aimed at students who wish to develop their skills and competences to be able to act in training, leading and developing positions in the field of mental health.