Kursval och studieplanering

Är studiegången oklar? Behöver du hjälp och stöd gällande kursval eller studieplaneringen generellt? Vänd dig till amanuensen vid din egen institution.

Structure of studies

The studies comprise 90 credits (ects) and are conducted over a period of 2-3 years part-time.