Health Promotion (Swedish)

Qualification awarded: Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Barnmorska (högre YH)/Ergoterapeut (högre YH)/Fotterapeut (högre YH)/Fysioterapeut (högre YH)/Förstavårdare (högre YH)/Geronom (högre YH)/Häl

Hälsofrämjande

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 90 sp, 2-3 år deltidsstudier
Utbildningsansvarig: Annikki Arola

Social Services (Swedish)

Qualification awarded: Högre yrkeshögskoleexmen inom hälsovård och det sociala området, Geronom (högre YH)/Socionom (högre YH); equivalent to Master of Social Services and Health Care or Master of Social Services

Det sociala området

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 90 sp, 2-3 år deltidsstudier
Utbildningsansvarig: Åsa Rosengren

Rehabilitation (Swedish)

Qualification awarded: Högre yrkeshögskoleexmen inom hälsovård och det sociala området, Ergoterapeut (högre YH)/Fysioterapeut (högre YH)/Förstavårdare (högre YH)/Geronom (högre YH)/Hälsovårdare (högre YH)/Sjukskötare (högre YH)/So