Structure of studies

The studies comprise 90 credits (ects) and are conducted over a period of 2-3 years part-time.

Health Promotion (Swedish)

Qualification awarded: Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Barnmorska (högre YH)/Ergoterapeut (högre YH)/Fotterapeut (högre YH)/Fysioterapeut (högre YH)/Förstavårdare (högre YH)/Geronom (högre YH)/Häl

Hälsofrämjande

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 90 sp, 2-3 år deltidsstudier
Utbildningsansvarig: Annikki Arola

Structure of studies

The studies comprise 90 credits (ects) and are conducted over a period of 2-3 years part-time.