Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Structure of studies

The studies in occupational therapy are tied to year-based study plans and many of the courses require specific advance knowledge.

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Studiernas struktur

Studierna i idrott och hälsopromotion är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder. Många av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurser måste avläggas i en bestämd ordning.