Contact information

The following members of staff are included in the physiotherapy team during the academic year 2014-2015 and are responsible for the education in physiotherapy.

Studiernas struktur

Utbildningen är periodbundet, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången.

Competencies

After completing the studies you will have the following competences:

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser: