Competencies

Working with social change and development as field of competence

Studiernas struktur

Studierna i fysioterapi är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder. Många av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurser måste avläggas i en bestämd ordning.

Structure of studies

The education is tied to the curriculum, which means that studies should be carried out in a set order. Upon departure from the set course programme, individual study plans are made to facilitate the course of studies.

Studiernas struktur

Utbildningen är periodbundet, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången.